ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

.......· სამუშაოს მაძიებელი

 

 

1. ქალი, 44 წლის, უმაღლესი მათემატიკური განათლებით, ბუღალტრად მუშაობის 8 წლის (მ.შ მთავარ ბუღალტრად - 5 წლის) სტაჟით, ფასს-ების საფუძვლების ცოდნით, რუსული - საშუალოდ, ინგლისური - საშუალოდ,  კომპიუტერი - თავისუფლად, საბუღალტრო პროგრამები - კარგად. ეძებს მთავარი ბუღალტრის ან ბუღალტრის სამუშაოს.

 

 

2. ქალი, 48 წლის, უმაღლესი განათლებით, ბუღალტრად მუშაობის 5 წლის სტაჟით, რუსული - საშუალოდ, კომპიუტერი - თავისუფლად. ეძებს ბუღალტრის სამუშაოს.

 

3. მამაკაცი, 40 წლის, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით, ბუღალტრად მუშაობის 1 წლის სტაჟით, რუსული - კარგად, ინგლისური - საშუალოდ, კომპიუტერი - კარგად, ორი  საბუღალტრო პროგრამის ცოდნით. ეძებს ბუღალტრის სამუშაოს.

 

4. ქალი, 31 წლის, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით, ბუღალტრად მუშაობის 9 წლის სტაჟით (მ.შ. მთავარ ბუღალტრად - 6 წლის სტაჟით, ფინანსურ მენეჯერად - 2 წლის სტაჟით), რუსული - თავისუფლად, გერმანული - კარგად, კომპიუტერი - კარგად, სამი ბუღალტრული პროგრამის ცოდნით. ეძებს მთავარი ბუღალტრის ან ფინანსური მენეჯერის სამუშაოს კარგი ანაზღაურებით.

 

5. ქალი, 26 წლის, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით, ბუღალტრად და ფინანსურ მენეჯერად მუშაობის 4 წლის სტაჟით, ინგლისური - თავისუფლად, რუსული - საშუალოდ, კომპიუტერი - კარგად, ორი საბუღალტრო პროგრამის ცოდნით. ეძებს ფინანსური მენეჯერის ან მთავარი ბუღალტრის სამუშაოს.

 

6. ქალი, 36 წლის, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით, მთ. ბუღალტრად მუშაობის (მ.შ წარმოებაში) 10 წლის სტაჟით, რუსული - თავისუფლად, ინგლისური - საშუალოდ, კომპიუტერი - თავისუფლად, სამი საბუღალტრო პროგრამის ცოდნით. ეძებს მთავარი ბუღალტრის სამუშაოს.

 

7. ქალი, 25 წლის, უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით, ბუღალტრად მუშაობის 4 წლის სტაჟით, რუსული - კარგად, ინგლისური - საშუალოდ, კომპიუტერი - თავისუფლად, ორი საბუღალტრო პროგრამის ცოდნით. ეძებს ბუღალტრის ან მთავარი ბუღალტრის სამუშაოს.

 

8. ქალი, 33 წლის, უმაღლესი განათლებით, ბუღალტრად მუშაობის 9 წლის სტაჟით (მ.შ. მთავარ ბუღალტრად - 4 წლის) სტაჟით, ფასს-ების საფუძვლების ცოდნით, რუსული - საშუალოდ, ინგლისური - საშუალოდ, კომპიუტერი - კარგად, საბუღალტრო პროგრამები - კარგად. ეძებს ბუღალტრის ან მთავარი ბუღალტრის სამუშაოს.

 

 

კონტაქტი: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com