ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

წევრობა


საუკეთესო დროა იმისათვის, რომ გახდეთ პროფესიონალი ბუღალტერი. ბუღალტრის პროფესიაზე/მომსახურეობაზე ყოველთვის არის მოთხოვნა და შეგიძლიათ შეიქმნათ კარიერა კარგი სამუშაო ადგილის პერსპექტივით. იმისათვის, რომ გახდეთბას”-ის წევრი უნდა:


1.  აკმაყოფილებდეთ წევრობის დებულებით დადგენილ ასოცირებული და ნამდვილი წევრობის     მოთხოვნებს;

2. აღიარებდეთბას”-ის წესდებას;
3. თანამშრომლობდეთ “ბას”-თან.


რატომ უნდა გახდეთ ჩვენი წევრი?
იმიტომ რომ:

  • გთავაზობთ საინფორმაციო, პროფესიულ მხარდაჭერასა და განვითარების უწყვეტ რესურსს. ჩვენი მიზანია თქვენი დახმარება პროფესიული ზრდისა და საქმიანობის გასაუმჯობესებლად;
  • მიიღებთ სათანადო ცოდნას და უნარ-ჩვევებს, გექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლოთ ტრენინგებით და კონსულტაციებით იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც საჭიროებთ;
  • თქვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება ყველა პროფესიული სიახლე, პუბლიკაცია და კვლევა, რაც აუცილებელია პროფესიული ზრდისა და სრულყოფისათვის;
  • დავიცავთ თქვენს ინტერესებს ყველა სფეროში: ბიზნესში, სამთავრობო და საკანონმდებლო სტრუქტურებში;
  • გეძლევათ საშუალება იცოდეთ სხვაზე მეტი და იყოთ დაფასებული პროფესიულ გარემოში.
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com