ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა

There are no translations available.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის 03 ნოემრის #711 ბრძანებით რეგულატორის მიერ აღიარებული იქნა საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა. სრული ინფორმაციის გასაცნობათ იხილეთ ბმულები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის 03 cialis 5 mg ნოემბრის #711 ბრძანება.

2017 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com