ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა

There are no translations available.

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება („ბას“)

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2018 წლის 31 აგვისტოს #408 ბრძანებით რეგულატორის მიერ აღიარებული იქნა საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა. სრული ინფორმაციის გასაცნობათ იხილეთ ბმულები

 

2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com