ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ

There are no translations available.

ზედამხედველობის სამსახურმა 2019 წლის 26 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება "ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ".

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება #ნ-9

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com