ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ

ზედამხედველობის სამსახურმა 2019 წლის 26 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება "ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ".

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება #ნ-9

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com