ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

დოკუმენტი „წერითი გამოცდის შემუშავებისა და ჩატარების შესახებ“

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის განათლების კომიტეტმა გამოსცა ახალი დოკუმენტი – „წერითი გამოცდის შემუშავებისა და ჩატარების  შესახებ“  (ახალი რედაქცია), რომელიც ეფუძნება საუკეთესო საერთაშრისო პრაქტიკას. აღნიშნული დოკუმენტი მოწოდებულია დაეხმაროს პროფესიულ ორგანიზაციებს წერითი გამოცდების მომზადებასა

და ჩატარებაში.

 

დოკუმენტის გაცნობა შესაძლებელია შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

http://www.ifac.org/publications-resources/development-and-management-written-examinations

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com