ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

IFAC - ის ახალი სახელმძღვანელო დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) პრაქტიკოს პროფესიონალ ბუღალტერთა კომიტეტმა (PAIB) გამოსცა საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო, დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების

შემუშავებისა და ანგარიშგების შესახებ. სახელმძღვანელო მოიცავს რეკომენდაციებს ორგანიზაციებისათვის, დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების გამოყენებით ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად.

 

„დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლები დაინტერესებულ მხარეს საშუალებას აძლევს, უფრო კარგად გაერკვეს ორგანიზაციის ფინანსურ მონაცემებში და მათ ეხმარება უფრო ინფორმირებული ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებაში,“– განაცხადა ჩარლზ ტილიმ, PAIB კომიტეტის თავმჯდომარემ. – „გამომდინარე იქიდან, რომ დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლები ფართოდ გამოიყენება და მათ შეუძლიათ უკეთესი სურათის შექმნა ორგანიზაციის მდგომარეობის შესახებ, ჩვენი მიზანია, გავაუმჯობესოთ მათი ხარისხი და სარგებლიანობა.“

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com