ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

IFAC - ის ახალი სახელმძღვანელო დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ

There are no translations available.

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) პრაქტიკოს პროფესიონალ ბუღალტერთა კომიტეტმა (PAIB) გამოსცა საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო, დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების

შემუშავებისა და ანგარიშგების შესახებ. სახელმძღვანელო მოიცავს რეკომენდაციებს ორგანიზაციებისათვის, დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების გამოყენებით ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად.

 

„დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლები დაინტერესებულ მხარეს საშუალებას აძლევს, უფრო კარგად გაერკვეს ორგანიზაციის ფინანსურ მონაცემებში და მათ ეხმარება უფრო ინფორმირებული ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებაში,“– განაცხადა ჩარლზ ტილიმ, PAIB კომიტეტის თავმჯდომარემ. – „გამომდინარე იქიდან, რომ დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლები ფართოდ გამოიყენება და მათ შეუძლიათ უკეთესი სურათის შექმნა ორგანიზაციის მდგომარეობის შესახებ, ჩვენი მიზანია, გავაუმჯობესოთ მათი ხარისხი და სარგებლიანობა.“

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com