ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებები შევიდა. ცვლილებები შეეხო კანონის მე–16

მუხლის მე–2, მე–7, მე–8 მე–13 და მე–15 პუნქტებს.

 

ცვლილებების ძალით, მოყვანილი პუნქტების ცვლილებებამდე რედაქციას მოქმედების ვადა 2015 წლის 01 ივნისამდე გაუგრძელდა.

 

ცვლილებები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com