ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში

There are no translations available.

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებები შევიდა. ცვლილებები შეეხო კანონის მე–16

მუხლის მე–2, მე–7, მე–8 მე–13 და მე–15 პუნქტებს.

 

ცვლილებების ძალით, მოყვანილი პუნქტების ცვლილებებამდე რედაქციას მოქმედების ვადა 2015 წლის 01 ივნისამდე გაუგრძელდა.

 

ცვლილებები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com