ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ

ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-107 დადგენილებით დამტკიცდა „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ან/და მისი 50%–ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისათვის აუდიტორული მომსახურების (მათ შორის ქონების შეფასების) მიღების მიზნით შესაბამისი უფლებამოსილი აუდიტორის

ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესი.“

 

ნორმატიული დოკუმენტის სრული ვერსია იხ. აქ.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com