ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ

There are no translations available.

ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-107 დადგენილებით დამტკიცდა „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ან/და მისი 50%–ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისათვის აუდიტორული მომსახურების (მათ შორის ქონების შეფასების) მიღების მიზნით შესაბამისი უფლებამოსილი აუდიტორის

ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესი.“

 

ნორმატიული დოკუმენტის სრული ვერსია იხ. აქ.

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com