ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში

There are no translations available.

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტმა გამოსცა მეტად მნიშვნელოვანი სტანდარტები, რომელიც ეხება აუდიტორულ ანგარიშგებას. ცვლილებები აუდიტის სტანდარტებში მოწოდებულია დაეხმაროს ინვესტორებსა და ფინანსური ინფორმაციით დაინტერესებულ

სხვა პირებს აუდიტის შედეგების უკეთ აღქმასა და გაგებაში.

 

ძირითადი ცვლილებები სტანდარტებში იხილეთ შემდეგ ბმულზე.

https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Audit%20Reporting-At%20a%20Glance-final.pdf

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com