ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ახალი ამბები: 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - Thursday, 13 September 2018 08:32
ახალი ამბები: 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში - Wednesday, 08 August 2018 12:00
ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია

 

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის განათლების საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტმა გამოაქვეყნა პრეზენტაცია, რომელიც ეხება განათლების საერთაშორისო სტანდართებში (IESS) შესულ ცვლილებებს ( https://www2.ifac.org/publications-resources/summary-changes-resulting-ies-revision-project)

 

განათლების სტანდარტების უმრავლესობა შევიდა ან შევა ძალაში 2015 წლის 01 ივლისისდან (გარდა განათლების მე-8  საერთაშორისო სტანდარტისა, რომელიც ეხება აუდიტორული კომპანიების პარტნიორებს და ძალაში შედის 2016 წლის ივლისში).

განათლების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული სრული ვერსიის გასაცნობათ გადადით შემდეგ მისამართზე:  http://www.ifac.org/publications-resources/2014-handbook-international-education-pronouncements

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com