ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

News
Display # 
11 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა
12 დაიწყო ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა
13 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში
14 განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში
15 დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა
16 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
17 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
18 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
19 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
20 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა

Page 2 of 5

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com