ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

News
Display # 
21 ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში
22 დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
23 ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში
24 IFAC - ის ახალი სახელმძღვანელო დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ
25 ეთიკის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი
26 განათლების საერთაშორისო სტანდარტები – განხორციელებული განახლებები
27 დოკუმენტი „წერითი გამოცდის შემუშავებისა და ჩატარების შესახებ“
28 მსოფლიო ბანკის ახალი პროექტი (STAREP) ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ექვსი ქვეყნისათვის
29 პარლამენტმა ცვლილებები და დამატებები „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ კანონში პირველი მოსმენით მიიღო
30 მოსალოდნელი სიახლეები ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ საქართველოს ახალ კანონში.

Page 3 of 5

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com