ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
1 განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში
2 დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა
3 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
4 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
5 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
6 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
7 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა
8 ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში
9 დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
10 ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com