ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

News
Display # 
1 დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა
2 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
3 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
4 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
5 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
6 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა
7 ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში
8 დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
9 ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში
10 IFAC - ის ახალი სახელმძღვანელო დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com