ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

News
Display # 
1 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა
2 დაიწყო ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა
3 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში
4 განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში
5 დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა
6 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
7 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
8 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
9 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
10 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com