ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
21 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელი შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს უხელმძღვანელებს
22 სახელმწიფო ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2012 წლის 28 სექტემბრიდან ახალი ნორმატიული დოკუმენტის საფუძველზე დადგინდება.
23 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 05 სექტემბრის #360 დადგენილებით >>>
24 შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ახალი, მეცხრე გამოცემა >>>
25 ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ >>>
26 საქართველოს ახალი კანონი ძალაში 2013 წლის 01 იანვრიდან შედის >>>
27 პარლამენტმა, მეორე მოსმენით კანონი მიიღო >>>
28 კანონი მეორე მოსმენით საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა განიხილა >>>
29 მთავრობაში შეხვერის შედეგებით პროფესიის წარმომადგენლები უკმაყოფილონი არიან >>>
30 ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ>>>

Page 3 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com