ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

News
Display # 
1 აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა
2 ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები
3 2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა
4 დაიწყო ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა
5 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში
6 განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში
7 დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა
8 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
9 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
10 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com