ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

News
Display # 
1 დაიწყო ინგლისურენოვანი ტრენერების შერჩევა
2 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში
3 განგრძობითი განათლების ვალდებულების შესრულების ასახვა სარეგისტრაციო მონაცემებში
4 დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების განგრძობითი განათლების პროგრამა
5 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
6 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
7 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
8 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
9 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა
10 ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com