ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

News
Display # 
1 რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ...
2 პროფესიონალი ბუღალტრის ახალი განმარტება
3 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
4 განთლების სტანდარტებში ცვლილებების პრეზენტაცია
5 ლიზინგის შესახებ ახალი სტანდარტის მიმოხილვა
6 ცვლილებები აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში
7 დადგენილება აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ
8 ცვლილება "ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში
9 IFAC - ის ახალი სახელმძღვანელო დამატებითი ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ
10 ეთიკის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი

Page 1 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com