ახალი ამბები: აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა - Wednesday, 14 November 2018 10:49
ახალი ამბები: ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები - Thursday, 08 November 2018 10:53
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
1 2019 წლის აღიარებული განგრძობითი განათლების პროგრამა
2 განხორციელდა ქართულენოვანი პროფესიული სტანდარტების განახლება
3 აუდიტის მეთოდოლოგიის ახალი ქართულენოვანი სახელმძღვანელო
4 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონში შესული ცვლილება
5 ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ
6 ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტის მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესი
7 სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების წესი
8 ცვლილებები "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონში
9 აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამა
10 ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები

Page 1 of 5

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com