ახალი ამბები: რეგისტრაცია აუდიტორთა რეესტრში ... - Monday, 12 September 2016 08:16
ქართული (Georgian)English(United Kingdom)

Developed by JoomVision.com

ახალი ამბები
Display # 
21 სახელმწიფო ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2012 წლის 28 სექტემბრიდან ახალი ნორმატიული დოკუმენტის საფუძველზე დადგინდება.
22 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 05 სექტემბრის #360 დადგენილებით >>>
23 შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ახალი, მეცხრე გამოცემა >>>
24 ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ >>>
25 საქართველოს ახალი კანონი ძალაში 2013 წლის 01 იანვრიდან შედის >>>
26 პარლამენტმა, მეორე მოსმენით კანონი მიიღო >>>
27 კანონი მეორე მოსმენით საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა განიხილა >>>
28 მთავრობაში შეხვერის შედეგებით პროფესიის წარმომადგენლები უკმაყოფილონი არიან >>>
29 ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის შესახებ>>>
30 შეხვედრა პარლამენტში >>>

Page 3 of 4

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com